Scripturi de încurajare a pierderii în greutate


La multi ani!!! | Happy birthday quotes, Romantic couple hug, Happy birthday wishes

Din viaţa lui Joseph Smith Pe lângă faptul că a fost preşedintele Bisericii, Joseph Smith a avut multe alte responsabilităţi în Nauvoo. În luna maiel a devenit primarul oraşului Nauvoo, ceea ce însemna că el era, de asemenea, judecătorul şef al Curţii Municipale din Nauvoo.

El a fost locotenent general şi comandant al Legiunii Nauvoo. Şi, în februarieel şi-a asumat rolul de redactor la Times and Seasons, o publicaţie periodică a Bisericii care apărea de două ori pe lună.

Times and Seasons asigura conducătorilor Bisericii o cale de comunicare cu sfinţii, publica revelaţii şi discursuri importante şi împărtăşea ştirile Bisericii. John Taylor, membru al Cvorumului celor Doisprezece, a fost numit responsabil cu aspectele multiple ale publicaţiei sub îndrumarea profetului.

  • Pierderea in greutate dezvaluie tinuta
  • Cum Îngerii vă pot ajuta să pierdeți greutatea
  • Cum Îngerii vă pot ajuta să pierdeți greutatea by Whitney Hopler Share on Facebook Share on Twitter Pierderea in greutate poate fi atat de provocatoare incat dupa ce ati incercat din greu fara sa vedeti rezultatele pe care le doriti, s-ar putea sa simtiti ca aveti nevoie de un miracol.
  • Și mai uimitor e cât de ușor ne obișnuim cu ea.
  • Pierderea în greutate nxivm
  • Cum poate corpul tău să ardă grăsime
  • 7 Best Religie images | citate spirituale, citate creștine, gânduri
  • 25 de versete biblice: încurajare în suferință – Oaks in Acorns

În perioada în care profetul a slujit ca redactor, Times and Seasons a publicat documente de o importanţă deosebită. Textul cărţii lui Avraam şi două dintre facsimile au fost publicate în luna martieiar al treilea facsimil a fost publicat în luna mai.

Obiective - formarea familiei pentru valorizarea şi îngrijirea persoanelor în vârstă; - conştientizarea rolului familiei în asistenţa bătrânilor şi bolnavilor; - cunoaşterea unor modalităţi de răspuns din partea familiei la suferinţa bolnavilor şi bătrânilor. Izvoare "Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor" Prov 17,6. Pentru Cristos, vindecare înseamnă în acelaşi timp şi reintegrare: aşa cum boala exclude din comunitate, tot aşa vindecarea trebuie să-l conducă pe om spre regăsirea locului său în familie, în Biserică şi în societate" Ioan Paul al II-lea, Mesaj de Ziua Mondială a Bolnavului, Conţinut Numărul oamenilor în vârstă din societate creşte.

În Times and Seasons, din data de 1 martieprofetul a publicat ceea ce urma să fie cunoscută drept Scrisoarea Wentworth. Domnul Wentworth spune că doreşte să-i trimită acest document domnului [George] Barstow, un prieten de-al lui, care scrie istoria statului New Hampshire. În cele din urmă, George Barstow nu a inclus relatarea profetului în istoria sa, deoarece el a decis să prezinte în cartea sa evenimentele petrecute doar până în anul Este o relatare originală a lui Joseph Smith despre chemarea lui sacră de la Dumnezeu, despre viziunile sale, despre slujirea şi învăţăturile lui.

Ea prezintă apariţia şi creşterea Bisericii şi persecuţiile sfinţilor. Ea conţine o declaraţie profetică despre viitorul Bisericii pe pământ sub mâna protectoare a marelui Iehova.

Pierderea jobului un eșec sau o binecuvântare? O discuție prietenească cu Alina Dumitru

De asemenea, conţine câteva detalii importante care nu se găsesc altundeva în învăţăturile profetului, inclusiv o descriere a plăcilor de aur şi o scurtă descriere a conţinutului Cărţii lui Mormon. Semnificativ, este prima oară când Joseph Smith însuşi publică o relatare despre Prima sa Viziune. Încheindu-se cu cele 13 declaraţii despre doctrina Bisericii, numite acum Articolele de credinţă, această relatare rămâne ca o mărturie puternică a divinei chemări a profetului Joseph Smith.

Când [aveam] zece ani, părinţii mei s-au mutat la Palmyra, New York, unde am locuit aproape patru ani şi de acolo ne-am mutat în oraşul Manchester. Tatăl meu era fermier şi m-a învăţat arta agriculturii. Când aveam aproape paisprezece ani, am început să mă gândesc la importanţa de a fi pregătit pentru o stare viitoare şi, după ce mi-am pus întrebări [despre] planul salvării, am constatat că existau mari diferenţe în opiniile religioase; dacă Scripturi de încurajare a pierderii în greutate la o grupare religioasă, aceasta se referea la un plan, iar altă grupare la alt plan; fiecare demonstrând că propriul crez era summum bonum al perfecţiunii.

  1. Наверное, где-то у самой-самой окраины города,-- беззаботно ответила .

Considerând că nu totul putea fi adevărat şi că Dumnezeu nu putea fi autorul aşa multor confuzii, m-am hotărât să cercetez subiectul mai în profunzime crezând că, dacă Dumnezeu avea o Biserică, ea nu ar fi împărţită în grupuri şi că, dacă El învăţa o societate să preaslăvească într-un fel şi să administreze anumite rânduieli, El nu ar învăţa altă societate, principii care sunt diametral opuse.

Crezând cuvântul lui Dumnezeu, am avut încredere în declaraţia lui Iacov — «Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată» [ Iacov Personajele mi-au spus că toate confesiunile credeau în doctrine greşite şi că niciuna dintre ele nu era recunoscută de Dumnezeu ca Biserica şi împărăţia Sa: şi mi s-a poruncit în mod expres «să nu [le] urmez», în acelaşi timp primind promisiunea că plenitudinea Evangheliei mi se va face cunoscută în viitor.

Cartea lui Mormon a fost scrisă în vechime pe plăci de aur care au fost predate lui Joseph Smith printr-un mesager trimis de Dumnezeu. În seara zilei de 21 septembried.

Scripturi de încurajare a pierderii în greutate

Acest mesager a proclamat, el însuşi, că era un înger al lui Dumnezeu trimis să aducă vestea bună că legământul pe care Scripturi de încurajare a pierderii în greutate l-a făcut cu Israel din vechime era pe cale de a se împlini, că lucrarea pentru pregătirea celei de a Doua Veniri a lui Mesia avea să înceapă în scurt timp, că se apropia vremea ca Evanghelia, în plenitudinea ei, să fie predicată cu putere tuturor naţiunilor pentru ca un popor să poată fi pregătit pentru domnia Milenară.

Am fost informat că am fost ales să fiu un instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru a face să se înfăptuiască unele dintre scopurile Sale în această dispensaţie glorioasă.

Am fost informat, de asemenea, despre locuitorii din vechime ai acestei ţări, cine au fost ei şi de unde au venit; o scurtă descriere despre originea lor, progresul, civilizaţia, legile şi guvernele lor, despre neprihănirea şi nedreptăţile lor şi despre binecuvântările lui Dumnezeu care au fost în cele din urmă retrase de la ei ca popor, mi-au fost făcute cunoscute; mi s-a spus unde erau depozitate unele plăci pe care era gravată o prescurtare a cronicilor profeţilor din vechime, care au existat pe acest continent.

Oricâtă hrană ne-ar fi furnizată, dacă din-tr-un motiv oarecare neglijăm a ne însuşi hrana spirituală necesară, vom fi deficitari într-o anumită măsură. Cuvintele apostolului par să întărească acest gând: «… nea dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să» ne facem «părtaşi firii dumnezeieşti», ceea ce înseamnă că dacă nu le folosim nu vom fi părtaşi ai firii dumnezeieşti, dar dacă le vom folosi vom putea să ne întărim «chemarea şi alegerea» şi să devenim comoştenitori cu Cristos. Nu trebuie neglijate.

Îngerul mi-a apărut de trei ori în aceeaşi noapte şi mia dezvăluit aceleaşi lucruri. După primirea mai multor vizite ale îngerilor lui Dumnezeu, care dezvăluiau măreţia şi slava evenimentelor ce trebuiau să se întâmple în ultimele zile, în dimineaţa zilei de 22 septembrie d.

Aceste cronici erau gravate pe plăci care păreau a fi din aur; fiecare placă avea 15 centimetri lăţime şi 20 centimetri lungime şi nu chiar atât de groasă ca tabla obişnuită. Ele erau pline cu gravuri în caractere egiptene şi legate împreună într-un volum ca foile unei cărţi, cu ajutorul a trei inele ce treceau prin orificii.

Volumul avea o grosime de aproximativ 15 centimetri, o parte Scripturi de încurajare a pierderii în greutate lui fiind pecetluită. Caracterele de pe partea nepecetluită erau mici şi frumos gravate. Întreaga carte prezenta multe semne de vechime în aspectul ei şi multă măiestrie în arta gravării. Împreună cu cronicile, se afla un instrument curios, pe care cei din vechime îl numeau «Urim şi Tumim», care consta din două pietre transparente montate într-un arc ataşat unei platoşe.

Cu ajutorul Urimului şi Tumimului am tradus cronica prin harul şi puterea lui Dumnezeu… Această carte… ne relatează că Salvatorul nostru Şi-a făcut apariţia pe acest continent după învierea Sa; că El a stabilit Evanghelia aici în toată plenitudinea şi bogăţia şi puterea ei, precum şi cu toate binecuvântările ei; că locuitorii acestui continent au avut apostoli, profeţi, pastori, învăţători şi evanghelişti; aceeaşi ordine, aceeaşi preoţie, aceleaşi rânduieli, daruri, puteri şi binecuvântări de care se bucurau cei de pe continentul din est; că oamenii au fost alungaţi ca o consecinţă a încălcărilor lor; că ultimului dintre profeţii lor, care au existat printre ei, i s-a poruncit să scrie o prescurtare a profeţiilor, istoriei etc.

Pentru o relatare mai exactă mă voi referi la Cartea lui Mormon, care poate fi procurată în Nauvoo sau de la oricare dintre vârstnicii care călătoresc.

Imediat ce veştile despre această descoperire au fost făcute cunoscute, relatări false, denaturări şi calomnii erau repetate pretutindeni ca şi cum erau răspândite de vânt, în orice direcţie; casa era frecvent înconjurată de gloate şi persoane rele, intrigante.

Related Posts

De câteva ori s-a tras asupra mea şi, cu mare greutate, am scăpat şi orice stratagemă a fost folosită pentru a fi luate plăcile de la mine; dar puterea şi binecuvântarea lui Dumnezeu m-au însoţit şi câţiva au început să creadă mărturia mea. Cu toate că persecuţia se dezlănţuie împotriva Bisericii, nimic nu poate opri progresul adevărului.

Câţiva au fost 1 săptămână de mese pentru a pierde în greutate şi rânduiţi prin Spiritul revelaţiei şi al profeţiei şi au început să predice în timp ce Spiritul le-a dat talentul de exprimare şi, deşi slabi în credinţă, totuşi au fost întăriţi prin puterea lui Dumnezeu şi mulţi au fost aduşi la pocăinţă, au fost scufundaţi în apă şi au fost plini de Duhul Sfânt prin aşezarea mâinilor.

Ei au avut viziuni şi au profeţit, diavolii au fost alungaţi şi cei bolnavi au fost tămăduiţi prin aşezarea mâinilor. Aceste lucruri au avut loc în luna noiembrie şi ei nu au avut alt acoperiş decât bolta cerului în acest sezon povești triste despre pierderea în greutate al anului; această procedură a fost ignorată de guvern şi, cu toate că aveam documente de garanţie pentru pământul nostru şi nu încălcasem nicio lege, nu am putut obţine nicio îndreptare a situaţiei.

Au fost mulţi oameni bolnavi, care au fost goniţi în felul acesta inuman din casele lor şi au trebuit să îndure tot acest abuz şi să caute case acolo unde nu puteau fi găsite. Din această cauză, mulţi dintre ei, fiind lipsiţi de bunurile ce asigură confortul vieţii şi de asistenţa necesară, au murit; mulţi copii au rămas orfani, soţiile [au rămas] văduve şi soţii, văduvi; fermele noastre au intrat în stăpânirea gloatelor, multe mii de vite, oi, cai şi porci ne-au fost luate şi toate bunurile noastre gospodăreşti, magazi-nele şi maşina de tipărit şi de dactilografiat au fost sparte, luate sau distruse într-alt fel.

Mulţi dintre fraţii noştri s-au mutat în ţinutul Clay, unde au locuit trei ani, până în anul ; acolo nu se comiteau acte de violenţă împotriva sfinţilor, dar existau ameninţări cu violenţa.

Broșuri pe diferite Subiecte

Dar, în vara anuluiaceste ameninţări au început să ia o formă mai serioasă, de la ameninţări s-a trecut la convocarea de adunări publice, adoptarea de rezoluţii, ameninţări cu răzbunări şi distrugeri şi problemele au început, din nou, să devină înfricoşătoare; ţinutul Jackson era un precedent suficient şi, la fel cum oficialităţile din Jackson nu au intervenit, oficialităţile din Clay se mândreau cu faptul că nu vor interveni; am descoperit că acest lucru era foarte adevărat când ne-am adresat autorităţilor cerând protecţie şi, după multe distrugeri şi pierderi ale proprietăţilor, am fost din nou goniţi din casele noastre.

După aceea, ne-am instalat în ţinuturile Caldwell şi Daviess, unde am întemeiat aşezări mari şi întinse, gândindu-ne să ne eliberăm de puterea opresiunii stabilindu-ne în noi ţinuturi care aveau foarte puţini locuitori; dar aici, nu ni s-a permis să trăim în pace, iar în am fost din nou atacaţi de gloate, un ordin de exterminare a fost emis de guvernatorul Boggs şi, cu aprobarea legii, bandiţi organizaţi au cutreierat regiunea, ne-au furat vitele, oile, porcii etc.

Mulţi s-au îmbolnăvit şi au murit din cauza frigului şi greutăţilor pe care au trebuit să le îndure; multe soţii au rămas văduve şi copiii au rămas orfani şi săraci. Mi-ar lua mai mult timp decât îmi este permis aici pentru a descrie nedreptatea, răutăţile, crimele, vărsările de sânge, hoţia, mizeria şi nenorocirile care au fost cauzate de procedurile barbare, inumane şi fără de lege ale statului Missouri.

În situaţia amintită mai sus, am ajuns în statul Illinois în anulunde am găsit Scripturi de încurajare a pierderii în greutate ospitalieri şi o casă prietenoasă: oameni care erau doritori să fie guvernaţi de principiile legii şi ale umanităţii.

Învăţături ale lui Joseph Smith

Am început să construim un oraş numit «Nauvoo» în ţinutul Hancock. Suntem cam şase până la opt mii aici, pe lângă numărul mare existent în ţinut şi în aproape fiecare ţinut din stat. Avem o cartă a oraşului acordată nouă şi o cartă pentru o Legiune înarmată ale cărei trupe numără acum 1.

Scripturi de încurajare a pierderii în greutate

Avem, de asemenea, o cartă pentru o universitate, pentru o Societate de agricultură şi manufactură, avem propriile legi şi administratori şi deţinem toate privilegiile de care se bucură alţi cetăţeni liberi şi educaţi. Persecuţia nu a oprit progresul adevărului, ci doar a ajutat la dezvoltarea lui; el s-a răspândit cu repeziciune crescândă. Mândri de cauza pe care au îmbrăţişat-o şi conştienţi de nevinovăţia noastră şi de adevărul sistemului lor religios, în mijlocul calomniei şi învinuirii, vârstnicii acestei Biserici au mers înainte şi au stabilit Evanghelia aproape în fiecare stat din Statele Unite; ea a pătruns în oraşele noastre, s-a răspândit în satele noastre şi a făcut ca mii de cetăţeni patrioţi, inteligenţi şi nobili să se supună mandatului ei divin şi să fie guvernaţi de sacrele ei adevăruri.

Scripturi de încurajare a pierderii în greutate

Ea s-a răspândit, de asemenea, în Anglia, Irlanda, Scoţia şi Ţara Galilor, Scripturi de încurajare a pierderii în greutate, în anulcâţiva dintre misionarii noştri au fost trimişi şi mai mult de cinci mii s-au alăturat Drapelului adevărului; mulţi oameni se alătură acum în fiecare ţară.

Misionarii noştri merg în diferite ţări, şi în Germania, Palestina, Noua Olandă AustraliaIndiile de Est şi alte locuri, Drapelul adevărului a fost ridicat; nicio mână nesfinţită nu poate să oprească lucrarea din progres; persecuţiile se pot dezlănţui, gloatele se pot uni, armatele se pot aduna, calomnia poate să defăimeze, dar adevărul lui Dumnezeu va merge înainte fără teamă, nobil şi liber, până când va pătrunde pe fiecare continent, va vizita fiecare regiune, va trece peste fiecare ţară şi va răsuna în fie-care ureche, până când scopurile lui Dumnezeu vor fi realizate şi Marele Iehova va spune că lucrarea este terminată.

Articolele de credinţă descriu doctrinele şi principiile fundamentale ale religiei noastre. Noi credem că oamenii vor fi pedepsiţi pentru propriile lor păcate şi nu pentru greşeala lui Adam. Noi credem că, prin ispăşirea lui Hristos, toţi oamenii pot fi salvaţi supunându-se legilor şi rânduielilor Evangheliei.

Noi credem că primele principii şi rânduieli ale Evangheliei sunt: primul, credinţa în Domnul Isus Hristos; al doilea, pocăinţa; al treilea, botezul prin scufundare pentru iertarea păcatelor; al patrulea, aşezarea mâinilor pentru darul Duhului Sfânt.

Cateheze: Anul Sfintei Scripturi (III)

Noi credem că un om trebuie să fie numit de Dumnezeu, prin profeţie şi prin aşezarea mâinilor de către aceia care deţin autoritatea de a predica Evanghelia şi de a administra rânduielile acesteia. Noi credem în aceeaşi organizare care exista în Biserica din vechime, şi anume: apostoli, profeţi, preoţi, învăţători, evanghelişti şi aşa mai departe.

Scripturi de încurajare a pierderii în greutate

Noi credem în darul de a vorbi în alte limbi, de a profeţi, de a avea revelaţii, de a avea viziuni, de a tămădui, de a interpreta limbile şi aşa mai departe.

Noi credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, în măsura în care este tradusă corect; noi credem, de asemenea, că şi Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem în tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot ceea ce revelează El în zilele noastre şi credem că El va revela încă multe lucruri măreţe şi importante referitoare la împărăţia lui Dumnezeu.

Noi credem în adunarea adevărată a lui Israel şi în restaurarea celor zece triburi; că Sionul va fi clădit pe acest continent [american]; că Hristos va domni în persoană pe pământ; şi că pământul va fi înnoit şi va primi gloria sa de paradis.