Puțuri de pierdere în greutate rd


Coloana 18" sall 16" la m, cimentaUi pin a la zi. Coloana P8s" de 1a f 2cimenta ta in Coloana 53ll ' de la 2 la m, cimentata i n inlregime.

Ca r a t a j u I 0 l ee t r ic n or m a I se executa pe toata iungimea gaurii inainie de tl1bare. Atuncea d od se prevede ca nu vor putea fi luate ca rote ori entate mecanic lie cauz,a Jorma1iunii carey putea darima. Deoarece eehi pele au, in unele cazuriper.

puțuri de pierdere în greutate rd

Geologul are insii obli ga- tl. Geologul va trebui sa procure instrumentele care intra in sfera lui de pneocupiir i. De exemplu, pentru studii le i n puluri, cioca nu l geo- logic este inlocuit cu un ciocan tirniicop, avi nd lntr-o parte gura sub forma de sapii ingustii, iar In partea opusa, un ciocan pentru sparl roci le tari.

Coada de lemn are lungi mea de ci rca 50 cm. Pentru lucrarile In galerii - i n specia l In cele sapate i n roci dure - se lolosesc unelte specia. Dinlre acestea se menlioneaza: Barosal STASde 5- 10 kg, confecl ionat din olel, pentrll spart buciiti le mari de roea sau de minereu, are capetele de izbire putin bombate.

Serveste la slredelitul manual la instalarea cii ii ferate.

Mult mai mult decât documente.

EI este folos it puțuri de pierdere în greutate rd mll it In minele meta- lifere la copturi! Dalla este asemii niitoare tincu I. Tirnacopul are doua t. CU sau ambele capete e! Coada can- i lungimea de cm. Until dintre ca et ga e.

Dr. Justin Gherman - Indrumator in Practica Geologica II - Prospectiuni Prin Sapaturi Si Foraje

Uneori Se trimi! In aceasta etapa se ad una observaliil e geologice Cll aj ll - torul carora se va c1iidi imagi nea struct uralii a regiuni cercetate. Or ice st udiu se incepe printr-o lucrare tehni ca, de sapare sau de foraj, prin care se execut a deschideri artifici ale pina la roca vie, sau se scot la zi probe din format iunea ascunsa sub depozitele ma,i noi.

In cele ce urmeaza se vor da indi catii asupra execu i ei teh- ni ce, asupra avantajelor 9i dezavantajelor unor lucrari 9i se va insi sta mai a les asupra modului de.

Încărcat de

Ordinea de tratare a mal eri a lului este urmiHoarea: se va incepe cu lucrari. Astfel vor fi st udi ate: La sap! Avanl ajul sapiit uril or fa! Adeseori insa sapat uril e nu pot Ii folos it e din ca uza ca prowe- seaza incet i necesita chei,tui eli mari.

Uneorisapal uril e nll pot Ii executate la adincimile dacite, din cauze nat urale, de exemplll: 19 pinze bogate de ape subJera ne 1 d". Tn acesie ca- F.

I ma, repede cu prd uri mult.

puțuri de pierdere în greutate rd

Dezveliril e gropile sin! Ltd' I' u UI acopentor de pe roca v'. I I u llal cu plolel ul penlru ' I ' na 1I. Acest e dezueliri ale roci' care.

puțuri de pierdere în greutate rd