Poți să te năpusti pe umeri largi.


Dacă nu era prins el însuşi în această întâmplare ciudată, ar fi socotit-o drept simplă închipuire desprinsă din fantastic. Faptele decurseră la început cât se poate de obişnuit… După o noapte petrecută la bridge, se sculă mai târziu ca de obicei şi luându-şi micul dejun în grabă, se retrase în încăperea de o eleganţă severă, unde în ultimul timp tatăl său obişnuia să-şi conducă numeroasele lui afaceri.

slabire de tocană de vită pierde grăsimea corporală într-o lună

Tatăl dumneavoastră şi-a păstrat totdeauna un corp de atlet. Statura lui impunătoare a rămas aceeaşi până în ultima clipă a vieţii sale; parcă îl văd şi acum: umerii largi, pieptul puternic, braţele vânjoase… dar totdeauna zvelt! N-a încetat niciodată să-şi îngrijească fizicul; socotea gimnastica sa zilnică drept o a doua religie.

Aruncă apoi o privire distrată pe masa enormă de lucru, încărcată cu telefoane şi hârtii. În ciuda conformaţiei sale herculeene, era totuşi un adevărat aristocrat, aşa cum apărea cu ţinuta lui impecabilă!

Tânărul Francis Morgan, moştenitorul mai multor milioane, se afundă leneş în fotoliul larg de piele, îşi întinse picioarele-i lungi, căscând întocmai ca un leu plictisit de trândăvia captivităţii şi ridică de pe birou un ziar de dimineaţă ce anunţa cu litere impunătoare o uşoară scădere în acţiunile trustului Culebra în Panama.

Hai, ce zici, Parker? Mintea bătrânului valet nu mai avea supleţea din trecut; tresări ca trezit dintr-un vis la întrebarea neaşteptată a stăpânului său şi răspunse fără să mai se gândească: — Desigur, conaşule!

Se prea poate să nu mă fi îngrăşat, dar fără îndoială că am început să trândăvesc şi să mor de plictiseală în banalul acesta de New-York… Nu-i aşa, Parker?

Le Guin U.

Aţi rămas acelaşi tânăr plin de viaţă ca şi acum trei ani când v-aţi întors de la universitate. Parker, nu încerca să mă linguşeşti! Parker deveni mai atent. Privirea sa de om cu experienţă citea cu uşurinţă pe faţa expresivă a stăpânului său care-şi răsucea nervos mustăcioara de curând lăsată să crească, urma unei lupte interne asupra unei probleme ce trebuie să fie de mare importanţă pentru el.

Mă duc la pescuit. Ai grijă să le pui la punct şi să mi le împachetezi pe toate. M-am gândit că două, trei săptămâni petrecute în mijlocul naturii nu mi-ar strica. Dacă n-aş face nici această ispravă, ar însemna să putrezesc aici, făcându-mi de râs tot gloriosul meu arbore genealogic! Extravagantul sir Henry… corsarul? Parker se opri respectos în pragul uşii, aşteptând ca subita volubilitate a stăpânului său să înceteze ca să poată pleca. O fi fost el un om şi jumătate, dar faptele sale au rămas o pată în familia ce a fondat-o.

Dar ceea ce voiam să spun, este că i-am studiat bine viaţa şi din cele aflate, bătrânul corsar a avut aceeaşi vigoare excepţională până la adânci bătrâneţe. De altfel, este singurul dar ce l-a lăsat descendenţilor săi… căci în ceea ce priveşte averea sa, nici unul din Morganii care i-au urmat nu a reuşit să-i descopere comoara. În orice caz, odată cu mirajul pietrelor preţioase, se vede că ne-a lăsat în testament şi însuşirea ca toţi Morganii să avem o statură atletică.

xw pierde in greutate slăbită de crevete pentru pierdere în greutate

Aceasta se cheamă în ştiinţă un caracter fix, care nu se alterează prin transmiterea ereditară; cel puţin aşa m-a învăţat profesorul de biologie… Parker se strecură cu abilitate din încăpere în timpul perioadei de linişte în care Morgan se adâncise în citirea ziarului.

Tăcerea ce domnea în vechea bibliotecă fu deodată sfâşiată de zbârnâitul strident al unui telefon… şi cu aceasta, Destinul ce pândea în umbră, îşi întinse tentaculele sale spre fiinţa nebănuitoare a lui Francis Morgan. Tampico Petroleum este în prezent cât se poate de bine cotat şi formează cea mai bună investiţie ce o poate face cineva. Chiar astăzi am avut o ofertă însemnată din partea unui bogat fermier din Minnesota, ceea ce dovedeşte că Tampico Petroleum nu este un simplu joc de loterie!

Prin urmare, vă sfătuiesc să rămâneţi mai departe cu stocul dumneavoastră şi să nu vindeţi chiar dacă se ridică preţul acţiunilor… — Ah şi stupida aceasta de Carruthers! Un minut mai târziu, Parker se înapoie aducând mai multe undiţe.

Caută titluri pe acest blog

La vederea lor, Francis sări din fotoliu, se apropie repede şi începu să le examineze cu bucuria unui copil ce a primit nişte jucării noi. Le încercă apoi pe rând cu prudenţă şi precizie, manevrându-le cu aceeaşi seriozitate ce ar fi avut-o pe marginea unui eleşteu. În acest timp, sună din nou un, telefon. Iritat, întoarse capul strigând: — Pentru numele lui Dumnezeu, Parker! De ce nu răspunzi! Doreşte neapărat să vă vorbească… — Spune-i să mă lase în pace!

Rezemă apoi cu grijă undiţa de birou şi luă receptorul din mâna valetului.

Blog Archive

Haide, dă-i drumul mai repede. Ce vrei? Ascultă timp de un minut şi apoi îl întrerupse pe celălalt cu nerăbdare: — La naiba! Vinde-l odată şi lasă-mă în pace! Da, îmi pare bine! Regan ascultă în tăcere, privi puţin gânditor numele de pe cartonaş şi în cele din urmă răspunse: — Comunică-i acestui senor Alvarez Torres din Colon, că nu-l pot primi. După cinci minute, secretara se înapoie; de data aceasta, cartea de vizită conţinea un scurt mesaj.

Regan nu-şi putu stăpâni un rânjet, în timp ce citea: Mult stimate domnule Regan, Am deosebita plăcere să vă pot informa asupra locului unde a fost ascunsă comoara lui Sir Henry Morgan.

Alvarez Torres. Regan făcu un gest de indiferenţă şi secretara se pregătea tocmai să părăsească încăperea, când, brusc, bătrânul financiar se răzgândi şi-i spuse: — Ba nu; introdu-l mai bine imediat! Când rămase singur, Regan începu să râdă încet, în timp ce o nouă idee îi străbătea mintea. Îşi închipuie că va putea şi el să joace rolul învingătorului, pe care bătrânul lup Morgan şi l-a asumat atâta vreme… O bună lecţie, iată ce îi trebuie tânărului încrezut!

Sunt sigur că se află pe Mosquito Coast şi cred că nu greşesc dacă afirm că se găseşte la câteva sute de mile de Chiriqui Lagoon, iar Bocas del Toro este cel mai apropiat oraş din împrejurimi. Cunosc aceste locuri foarte bine pentru că sunt născut acolo, deşi educaţia mi-am făcut-o la Paris… O simplă corăbioară şi totul ar fi aranjat; iar în schimb, drept răsplată… comoara!

Capitolul 3: Un Vis din Lethe

Senior Torres se opri o clipă, incapabil în emoţia sa de a da o descriere mai completă, dar Thomas Regan, om cu experienţă, obişnuit să trateze cu tot felul de indivizi, începu să-l supună unui amănunţit interogatoriu, aşa poți să te năpusti pe umeri largi ar fi făcut un avocat dibaci care chestionează un delicvent. În urma întrebărilor rapide şi precise ale lui Regan, spaniolul admise chiar mai mult. Într-adevăr, părăsise de curând Bocas del Toro fără speranţa de a se mai reîntoarce vreodată; dar în cazul când ar fi făcut rost de banii necesari, era dispus să… Regan îl întrerupse brusc, întinzându-i cecul pe care îl completase pe numele lui Torres şi în care acesta se grăbi să citească suma de o mie de dolari.

Nu cred un cuvânt din toată povestea asta… Am însă un tânăr prieten la care ţin foarte mult şi care este un desăvârşit om de lume, înconjurat de prieteni, admiratoare… înţelegi ce vreau să spun?

Senior Alvarez Torres se înclină ca unul ce ştie să înţeleagă mai mult decât i se spune. Din nou, senior Torres făcu o înclinare ce arăta o perfectă înţelegere. Încearcă să-i trezeşti interesul pentru poți să te năpusti pe umeri largi călătorie pentru efortul dumitale ţi-am dat cecul de o mie de dolari; dacă reuşeşti să-l faci să plece după comoara bătrânului Morgan, atunci mai câştigi încă o pierdere în greutate sensibilă pe săptămână kg de dolari… în sfârşit, dacă ai putea să-l faci să, rămână prin locurile acelea minunate, mai multe luni… răsplata dumitale va fi cu mult ridicată… Oh, crede-mă!

L-am cunoscut bine pe tatăl său… aş putea spune că am fost chiar prieteni buni… şi aş sacrifica orice sumă de bani numai să-l ştiu pe urmaşul său pe calea vieţii adevărate… Ei! Ce ai de spus? Cu degete tremurătoare de emoţie, senior Alvarez Torres învârtea cecul, forţându-se să-şi stăpânească sentimentele. După cinci minute, când se ridică să plece, era pe de-a-ntregul înţeles asupra rolului ce.

Avea să-l joace în fantastica goană după comoara străvechiului pirat. Ieşi din cabinetul financiarului cu faţa transpirată şi îmbujorată, murmurând: — Şi lucrul cel mai ciudat poți să te năpusti pe umeri largi toată această afacere, domnule Regan, este că totul nu-i decât adevărul curat şi comoara nu este o simplă născocire!

De abia plecase senior Torres, când Francis Morgan îşi făcu apariţia. Cred că eşti cel mai indicat să mi-l dai, cu atât mai mult că tatăl meu care ţi-a fost tovarăş mi-a recomandat înainte de a muri că în materie de afaceri să mă adresez totdeauna dumitale. Iată despre ce este vorba: Aş dori să iau o mică vacanţă… să mai evadez puţin din atmosfera aceasta apăsătoare… şi tocmai acum, nu ştiu ce poți să te năpusti pe umeri largi întâmplat cu Tampico Petroleum!

N-ai putea să-mi spui? Tampico Petroleum? Francis încuviinţă cu un gest; se aşeză apoi într-un scaun şi aprinse o ţigară, în timp ce bătrânul financiar îşi consulta ceasul.

Cred că acest fapt nu este un motiv de îngrijorare, ci dimpotrivă îşi exprimă el părerea. Afacerea este solidă şi nu ai de ce te teme. La urmă, luându-şi un aer de părinte ocrotitor, se sili să-l liniştească pe tânărul Morgan.

Să dea Dumnezeu să se termine revoluţia din Mexic şi-atunci te poţi socoti proprietarul celei mai bune investiţii… Făcu o pauză şi, brusc, ca şi cum şi-ar fi amintit ceva, luă de pe birou cartea de vizită a lui Alvarez Torres şi spuse, întinzând-o tânărului: — Ia uite cine m-a vizitat astăzi!

Apoi, ca şi cum i-ar fi venit o altă inspiraţie, mai reţinu cartonaşul, adăugind: Zici că vrei să te duci la pescuit?

Nemuritorul - Roger Zelazny

Da, este bun şi aşa ceva; dar ţi-aş da o idee mai minunată… De ce să mergi la Adirondack, într-un palat persian, înconjurat de lachei galonaţi şi cu tot confortul modern? Uite, ce ai zice de un alt fel de vacanţă, ceva de care tatăl tău ar fi fost mândru să aibă ocazia… — Al e vorba de sir Henry, exclamă cu un zâmbet Francis, după ce citi cartea de vizită a lui senior Torres.

Pretinde că este născut chiar pe Mosquito Coast şi că informaţiile asupra locului comorii le are din nişte documente vechi ale familiei sale. Eu unul, nu cred nici un cuvânt din povestea asta!

De altfel, n-am nici timp şi nici poftă să mă ocup cu altceva decât cu afacerile mele care îmi dau destulă bătaie de cap.

Viticultura Expresii populare Am încercat ca, prin acest documentar, să adun la un loc toate expresiile de bun simţ, care de care mai interesante, pe care le-am auzit în anii copilăriei, rostite fiind de şerbăneştenii pe care i-am cunoscut la acea vreme.

Deşi nu dau o para chioară pe balivernele Mexicanului, îţi mărturisesc că dacă aş fi mai tânăr… Eh, dar afurisitele astfel de afaceri nu-mi mai dau nici o clipă de răgaz… — Nu ştii unde aş putea să-l găsesc pe acest senior Torres?

Întâlnirea între Francis şi senior Torres avu loc a doua zi în biroul lui Thomas Regan. La vederea tânărului financiar, Mexicanul tresări puternic, dar repede se stăpâni, fapt ce nu scăpă însă privirii pătrunzătoare a lui Regan, care i se adresă cu un rânjet: — Seamănă cu bătrânul pirat, hai? Asemănarea este uimitoare!

În jumătatea de oră ce urma, Francis Morgan se dovedi a avea o fire comunicativă, fiind uşor de captivat pentru aventura ce i se promitea.

Din hărţile vechi, documentele îngălbenite de vreme şi vorbele convingătoare ale lui senior Torres, spiritul romantic al tânărului milionar îşi formase hotărârea definitivă, astfel că la sfârşit.

  • slobozit - definiție și paradigmă | dexonline
  • Cum să slăbești în 60 de ani

Anunţă fără şovăială: — Voi lua chiar astă-seară trenul spre New Orleans pentru a putea prinde unul din vapoarele lui United Fruit Company, care să mă ducă la Colon… — Vă sfătuiesc însă ca la Colon să nu închiriaţi vreo corabie, îl întrerupse Torres cu amabilitate. Mergeţi mai bine călare până la Belen şi acolo veţi găsi o corabie pe care o puteţi angaja, fără nici o teamă că veţi mai avea de luptat cu neplăcerile ce le cauzează marinarii indigeni plini de superstiţii stupide.

Voi urma întocmai sfatul dumneavoastră. Credeţi arzător de grăsimi za zene voi avea plăcerea să mă acompaniaţi, dacă iau trenul de seară?

pierdere în greutate de amoeba nu mai pierdeți în greutate geloși

Alvarez Torres era gata să răspundă, dar o privire furişă a lui Regan îl făcu să ezite o clipă şi apoi să răspundă contrar celor intenţionate mai înainte: — Mi-e teamă că voi fi silit să vă ajung mai târziu, domnule Morgan. O afacere neînsemnată dar foarte urgentă mă mai reţine o zi, două, spre marea mea părere de rău… — Ei, lasă că va putea să te ajungă din urmă şi să-ţi arate din nou adevărata pistă, în cazul când vei pierde-o!

Alvarez Torres ridică din umeri cu un aer încurcat, însă Regan interveni imediat: — Jumătate-jumătate, aş fi eu de părere, îi sugeră el lui Francis. Cred că este cea mai justă împărţire… — Perfect! Atunci suntem înţeleşi: Urmează să vii după mine cât mai repede posibil, senior Torres, încheie el, întorcându-se apoi spre Regan ca să-şi ia rămas bun.

Aşadar, eu plec să împachetez imediat, pentru a putea prinde trenul la timp… Rămâi cu bine, Regan. La revedere, senior Torres. Ne vom întâlni deci pe undeva în apropierea lui Bocas del Toro… Senior Alvarez Torres mai rămase multă vreme cu Regan, pentru a primi de la acesta instrucţiuni complete de felul cum avea să procedeze pentru a lungi cât mai mult timp expediţia şi prin pierderea in greutate a lacisacului, reîntoarcerea la New-York a lui Francis Morgan.

La urmă, Regan încheie: — Pe scurt, ţine-l cât mai mult acolo…. Şi dacă nu s-ar mai întoarce de loc… cu atât mai bine! Plutea acum alene în apa liniştită a golfului, în timp ce Francis Morgan privea printr-un binoclu puternic ţărmul în apropierea căruia ancorase.

Alecu Russo

Erau trei săptămâni de la convorbirea ce o avusese în biroul lui Thomas Regan şi după câte se putea observa din aspectul său, începutul acestei călătorii promiţătoare îi priise de minune, căci faţa lui bronzată de razele arzătoare ale soarelui, exprima o voioşie de nestăpânit.

Puse la punct binoclul şi lentilele puternice îi apropiară cu claritate, în cadrul lor rotund, o plajă lată ce se întindea aurie la o jumătate de milă de vas, iar mai încolo se vedea jungla cu verdele ei întunecat şi sălbatic. Vreau să mă duc să vânez ceva în pădurea aceea.

  1. marc levy toate acele lucruri pe care nu ni le am spus by Capsuna Buzoianu - Issuu
  2. Expresii populare - Enciclopedia comunei Șerbănești
  3. (PDF) Lauren Kate | Silvia Teletin - keracalita-jaristea.ro
  4. Nu mai suport să stau proţăpită pe podiumul ăsta.
  5. Învechit și popular 1.
  6. Deposedaţii - Le Guin Ursula - страница 30 - чтение книги бесплатно
  7. Alecu Russo: Iaşii şi locuitorii lui în

Riscaţi să întâlniţi vreun labarri, adică nişte vipere foarte primejdioase care abundă prin locurile acestea… Francis Morgan nu era însă omul care să se sperie de atâta lucru, cu atât mai mult că observase prin binoclu clădirea albă a unei ferme şi pe plajă, o formă feminină îmbrăcată în alb, care de asemenea privea prin binoclu.