Osim ushape pierde in greutate, Încărcat de


Am deosebita plăcere și onoare să Vă mulțumesc că ați răspuns invitației de a ne fi astăzi alături pentru a marca într-un cadru solemn Aniversarea de 20 ani de la înființarea Agenției. Cu bucurie folosesc acest prilej pentru a adresa cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia evenimentului întregului colectiv, tuturor actualilor și foștilor salariați ai AGEPI care, prin muncă și devotament, au contribuit la dezvoltarea și consolidarea Agenției și a Sistemului național de proprietate intelectuală.

Avem toată certitudinea că această aniversare constituie un eveniment important și pentru beneficiarii Sistemului de proprietate intelectuală: cercetători și inventatori, mediul de afaceri și oameni de creație, autori și interpreți, solicitanți și titulari, mandatari autorizați și evaluatori în domeniul PI din țara noastră.

Vrem din toată inima să credem că această zi este un moment de reflecții pozitive și de satisfacție pentru toți colegii, prietenii și partenerii noștri din țară și de pește hotare care ne-au onorat cu prezența sau ne-au adresat mesaje de felicitare.

Astfel, această frumoasă aniversare constituie un bun prilej pentru a evoca contribuția AGEPI la crearea, dezvoltarea și afirmarea în Republica Moldova a unui Sistem de protecție a proprietății intelectuale integru și robust, comparabil cu sistemele similare ale țărilor cu tradiții îndelungate în domeniu. Retrospectiva evenimentelor denotă că instituirea Sistemului național de proprietate intelectuală a constituit o prioritate pentru Republica Moldova după proclamarea independenței sale, acesta fiind unul din cele mai importante atribute ale statalității, deoarece are menirea să asigure realizarea unui drept fundamental al cetățenilor — dreptul la proprietatea intelectuală, consfințit și de Constituția țării.

Republica Moldova, la fel ca și celelalte țări post-sovietice, a fost obligată să-și construiască propriul sistem de proprietate intelectuală ab initio.

Cursul ferm spre o economie de piață, baza- 5 tă pe proprietatea privată și libera concurență, adoptat de țara noastră, a condus cu necesitate la crearea, într-ul timp foarte scurt, a cadrului instituțional necesar: prin Decretele Președintelui Republicii Moldova au fost instituite cele 2 instituții de specialitate - Agenția de Stat pentru Drepturile de Autor ADA și Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale AGEPI.

Catalog Infoinvent 2013.A2A597BFB2394C60A922ECCF3287BC68

Ulterior, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare, acestea au fost unificate, succesoare fiind actuala Agenție de Stat pentru Proprietatea Intelectuală AGEPI. În prezent, AGEPI este unica autoritate națională specializată care organizează și efectuează, potrivit legii, protecția juridică a proprietății intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova sub cele două forme ale ei — proprietatea industrială și dreptul de autor și drepturile conexe.

Andrei Doga nr. Prin intermediul AGEPI este protejat eficient proprietatea intelectual PI : invenii, soiuri de plante, mrci de produse i de servicii, indicaii geografice, denumiri de origine, specialiti tradiionale garantate, desene i modele industriale, topografii ale circuitelor integrate. AGEPI examineaz cereri i elibereaz titluri de protecie a obiectelor de PI, informeaz i ofer consultaii juridice ce in de protecia i realizarea drepturilor de PI, editeaz Buletinul Oficial de Proprietate Intelectual BOPI i revista de proprietate intelectual Intellectus, promoveaz i popularizeaz proprietatea intelectual, organizeaz atestarea mandatarilor autorizai, cursuri de instruire i perfecionare a specialitilor n domeniu, acord servicii de prediagnoz a PI i alte servicii aferente. Deinerea acestui certificat garanteaz c serviciile Ageniei ndeplinesc condiiile de calitate, prescrise de documentaia elaborat conform standardelor internaionale.

De la începutul activității sale, AGEPI a avut drept scop edificarea unui sistem național de protecție a proprietății industriale modern, conform standardelor internaționale, care să încurajeze creația intelectuală și să ofere un cadru legislativ apt să acorde protecția adecvată a acesteia.

Pe parcursul a 20 de ani AGEPI a contribuit efectiv la crearea și consolidarea unui cadru normativ complex privind proprietatea intelectuală.

  1. Служители не сопровождали его: он больше не находился под наблюдением, по крайней мере - явным.
  2. Он всегда задумывался над подобными вещами даже среди самых отчаянных приключений.

Acesta cuprinde legislația națională și tratatele internaționale în domeniul PI, la care Republica Moldova este parte. Grație susținerii de care se bucură domeniul proprietății intelectuale din partea Guvernului, Parlamentului și Președinției, de la declararea independenței și până în prezent, Republica Moldova a aderat la principalele organizații internaționale și regionale, precum și la 32 de tratate internaționale în domeniul PI, inclusiv la toate cele 24 de tratate administrate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale OMPIfiind unul din liderii mondiali la acest capitol, iar AGEPI a căpătat recunoașterea și reputația binemeritată, afirmându-se drept un partener de încredere al comunității internaționale.

Andrei Doga nr.

Totodată, legislația națională din domeniul proprietății intelectuale a evoluat continuu, trecând prin mai multe etape, paralel cu integrarea osim ushape pierde in greutate în sistemul economic mondial, iar atunci când era necesar, asigurând cadrul legal în acest sens.

Astfel, armonizarea legilor în domeniul PI, precum și a legislației civile și administrative cu normele în vigoare ale dreptului internațional, în special conformarea acestora cu prevederile Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală Acordul TRIPSa contribuit la aderarea, în anula Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului OMC și a creat condiții favorabile pentru desfășurarea diferitelor acțiuni orientate spre crearea unei infrastructuri menite să reglementeze și să stimuleze creația intelectuală.

Ulterior, în același context, cu contribuția AGEPI au osim ushape pierde in greutate elaborate și adoptate amendamente la Codul penal, prin care au fost prevăzute sancțiuni pentru cazurile de încălcare a drepturilor de PI. Merită să fie remarcată participarea activă a AGEPI în procesul de avansare a Republicii Moldova pe calea integrării europene, care a impus noi rigori și în domeniul proprietății intelectuale.

arderea grăsimilor din partea inferioară a spatelui

În temeiul Acordului de Parteneriat și Cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, țara noastră și-a asumat angajamentul de a asigura un nivel de protecție și de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală echivalent celui existent în UE.

Întru onorarea acestui angajament, AGEPI, cu suportul experților europeni, a asigurat revizuirea în perioada a întregului cadru legislativ ce ține de domeniul PI, fiind adoptate, în redacție nouă, 6 legi speciale armonizate cu legislația Uniunii Europene, care reglementează protecția obiectelor de proprietate industrială și a operelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv respectarea drepturilor de PI, precum și regulamentele aferente legilor în cauză.

Actualmente, cadrul juridic național din domeniul proprietății intelectuale este în concordanță atât cu normele internaționale, cât osim ushape pierde in greutate cu cele ale Uniunii Europene.

cea mai bună combinație de supliment de pierdere de grăsime

Totodată, noi conștientizăm faptul că procesul de armonizare a legislației este unul continuu, pentru a face față schimbărilor permanente generate de evoluția domeniului de referință atât la nivel internațional, 6 cât și la nivelul UE, și va întreprinde toate măsurile necesare în acest sens.

În contextul integrării europene a țării noastre, AGEPI a fost implicată efectiv în procesul de negocieri al Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana cu privire la protecția indicațiilor geografice pentru produsele agricole si alimentare, semnat pe 26 iunie curent.

Acest Acord va contribui la recunoașterea produselor moldovenești cu IG și DO pe piața europeană și la promovarea exportului unor asemenea produse, care au un potențial sporit de comercializare. Modificarea legislației în domeniul proprietății intelectuale în țara noastră reprezintă un reper istoric important, care vizează crearea condițiilor organizatorice și juridice necesare pentru dezvoltarea pieței interne de bunuri și servicii, cooperarea comercială și economică a Republicii Moldova cu țările străine și integrarea sa în economia mondială, dezvoltarea și susținerea talentelor naționale în toate sferele de activitate intelectuală, promovarea realizărilor obținute în diferite domenii ale cunoașterii.

cea mai eficientă înfășurare corporală de pierdere în greutate

Deși valorificarea obiectelor de PI nu este atât de intensă cum ne-am dori și se referă preponderent la cesiunea mărcilor, totuși, pe parcursul ultimilor ani se manifestă o tendință de creștere a numărului de tranzacții ce țin de transmiterea drepturilor de PI.

Printre funcțiile de bază ale AGEPI se numără, de asemenea, elaborarea propunerilor referitoare la politica de stat privind protecția proprietății intelectuale, precum și organizarea osim ushape pierde in greutate gestionarea Sistemului național de protecție a proprietății intelectuale.

Reieșind din caracterul complex osim ushape pierde in greutate multifuncțional al proprietății intelectuale, AGEPI a elaborat și a realizat cu succes, în cooperare cu alte instituții ce au atribuții în domeniul PI, Strategia de dezvoltare a sistemului național de protecție și utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală până în anuladoptată de Guvern în Strategia menționată, de altfel, una dintre primele în spațiul fostei URSS, a fost orientată spre asigurarea funcționării eficiente a Sistemului național de proprietate intelectuală, susținerea și promovarea creativității, afirmarea pe plan internațional a țării în calitate de partener egal în drepturi, crearea bazei social-economice, culturale, organizatorice și de drept, în vederea integrării potențialului intelectual național în cel regional și mondial.

Cea mai importantă realizare a Strategiei a constituit-o, desigur, perfecționarea legislației în domeniul PI, despre care am relatat mai sus. O atenție deosebită s-a acordat activităților de promovare a Sistemului național de PI, ca prioritare fiind instruirea, pregătirea și perfecționarea cadrelor în domeniu, conștientizarea și informarea societății civile, a sferei cercetare-dezvoltare și a mediului de afaceri cu privire la importanța 7 protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Ediţia a XV-a CATALOG OFICIAL Expoziţia Internaţională Specializată noiembrie

Grație activităților susținute de promovare a proprietății intelectuale, în Republica Moldova se aprofundează tot mai mult procesul de conștientizare a rolului proprietății intelectuale ca resursă valoroasă și mecanism puternic de dezvoltare a creativității și a inovațiilor. Aceste activități ale AGEPI au contribuit în cea mai mare măsură la crearea și dezvoltarea infrastructurii Sistemului național de proprietate intelectuală, capabilă să faciliteze dobândirea protecției, activitățile de promovare și valorificare a creațiilor intelectuale.

În prezent, aceasta întrunește activitatea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală, a evaluatorilor, organizațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe, centrelor informaționale și de consulting, centrelor de transfer tehnologic, precum și infrastructura procesului inovațional.

I TRIED THE VIBRATION PLATE TO LOSE WEIGHT! HERE’S WHAT HAPPENED! POWER PLATE RESULTS!

În scopul abordării operative, complexe și strategice a problemelor legate de funcționarea Sistemului de proprietate intelectuală, în anul a fost creată Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală - organ consultativ pe lângă Guvern, constituit în scopul coordonării și asigurării interacțiunii ministerelor, altor autorități administrative centrale, precum și a titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activitățile orientate spre dezvoltarea și consolidarea Sistemului național de proprietate intelectuală, combaterea și prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală și lupta cu contrafacerea și pirateria, importul și comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute și piratate.

Asigurarea informațională a sistemului de protecție juridică a obiectelor de proprietate intelectuală s-a dezvoltat continuu și a atins performanțe notabile.

IN T E L L E C T U S 3 /2 0 1 2 - agepi

Acest serviciu în Republica Moldova se acordă gratuit și reprezintă, de fapt, un audit al întreprinderii în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Totodată, nu toate întreprinderile contactate de AGEPI acceptă prestarea acestui serviciu, fapt ce confirmă o dată în plus conștientizarea insuficientă de către managerii întreprinderilor a importanței PI și necesitatea sporirii eforturilor în vederea depășirii acestei situații.

În cea mai mare greutate pierdeți într-o lună timp, Republica Moldova continuă să se scădere în greutate ridicată a amoniacului cu un șir de probleme ce țin de domeniul PI: gradul insuficient de valorificare a rezultatelor creației intelectuale și a activității inovative; nivelul înalt al pirateriei și al contrafacerii; implicarea slabă a titularilor OPI în acțiunile de apărare a drepturilor de PI; valorificarea extrem de redusă a potențialului PI de către IMM-uri; nivelul insuficient al culturii în domeniul PI; lipsa transparenței în activitatea organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe etc.